Skip to content

Toiminta

Ammunta

Ammunta on Liperin Reserviläisten yleisin toimintamuoto. Lisää ampumatoiminnasta, kuten sovelletusta reserviläisammunnasta ja Roukalahden ampumaradasta voit lukea sivujen Ampumatoiminta-alueelta.

Liikunta ja maastotoiminta

Hyvä fyysinen kunto on tärkeää paitsi kansalaisten hyvinvoinnin, myös reservin toimintakyvyn kannalta. Niinpä liikunta ja urheilu ovat aina olleet keskeisiä reserviläistoiminnan muotoja. Lajeina ovat sotilastaitoja edistävät lajit kuten hiihto, juoksu, suunnitus sekä erilaiset marssit. Lisäksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan koko perheelle tarkoitettua perheliikuntaa. Usein näitä tapahtumia järjestetään yhdessä, esimerkiksi marssitapahtumista löytyy usein oma sarja sotilaille (kenttäkelpoisuus) sekä perheille/siviileille (jalkapatikka).

Liikunnan harrastamisen voi aloittaa oman yhdistyksen puitteissa. Kunnon ja taitojen karttuessa voi osallistua vaikkapa piiri- sekä liittotason laajaan kilpailutoimintaan. Kilpailujen järjestelyistä vastaa Reserviläisurheiluliitto ry eli RESUL, joka on maanpuolustusjärjestöjen yheinen, valtakunnallista urheilu- ja liikuntatoimintaa toteuttava yhteisö.

Reserviläisurheiluliiton kilpailut ja muut tapahtumat on tarkoitettu kaikille reserviläisyhdistyksen jäsenille ikään, sukupuoleen tai sotilasarvoon katsomatta. Ikään perustuvalla sarjajaolla varmistetaan kaikkien mahdollisuus osallistua kilpailutoimintaan. Omaa kuntoaan ja sen kasvamista voi seurata kätevästi Puolustusvoimien MarsMars-sovelluksella, joka tarjoaa paljon erilaisia kunto-ohjelmia niin vasta-alkajille kuin pidempään liikuntaa harrastaneille. Kiinnostuneille tarjolla on myös erityisiä kunto-ohjelmia niin tuki- kuin iskuportaan taistelijoille sekä uusi Military Crosstraining-ohjelma. Lue lisää marsmars.fi

Lajivalikoimaan kuuluu runsaasti myös erilaista kuntoliikuntaa. Varsinkin erilaisia marssitapahtumia ja jotoksia järjestetään runsaasti eri puolilla maata. Jotoksilla pääsee marssimisen lisäksi suorittamaan erilaisia sotilas- ja erätaitoihin liittyviä tehtävärasteja, ja keräämään niistä pisteitä partiona.

Veteraanityö

Sotiemme veteraaneja elää keskuudessamme vielä noin 8000, sekä heidän puolisoitaan, leskiä ja sotaleskiä noin 17 000. Näiden kunniakansalaisten keski-ikä on 94 vuotta. Ikääntymisen johdosta monet veteraanit tarvitsevat apua arjen askareissa. Lisäksi tukea tarvitsevat myös erilaiset veteraaniyhteisöt. Valtaosa Reserviläisliiton jäsenyhdistyksistä osallistuu veteraanityöhön, näin on myös Liperin Reserviläisten osalta.

Toimintamuodoista yleisin on valtakunnalliseen veteraanikeräykseen osallistuminen. Reserviläiset järjestävät omia keräystapahtumiaan sekä tukevat varusmiesten suorittamaa keräystoimintaa. Kerätyillä varoilla tuetaan puutteenalaisia sotiemme veteraaneja ja heidän lähiomaisiaan.

Myös veteraaniyhteisöjen toiminnan tukeminen on laajaa. Monet Reserviläisliiton aktiivijäsenet hoitavat erilaisia järjestötehtäviä paikallisissa veteraaniyhteisöissä. Monilla paikkakunnilla veteraanijärjestöjen toimintaa hoitavatkin käytännössä reserviläiset.

Veteraaneille annetaan paljon myös ns. lähimmäisapua, jonka tavoitteena on turvata veteraaneille mahdollisuus asua kotioloissa mahdollisimman pitkään. Liiton jäsenet auttavat kunniakansalaisiamme mm. pihatöissä sekä kuljetusapuna. Myös hautajaisjärjestelyjä tuetaan pyydettäessä. Liperin Reserviläiset ovat auttaneet veteraaneja mm. polttopuutalkoiden merkeissä.

Monet Reserviläisliiton jäsenyhdistykset ovat myös mukana vaalimassa veteraaniperinteitä. Reserviläisliitto kuuluu jäsenenä Tammenlehvän Perinneliittoon, joka vastaa perinnetyöstä valtakunnantasolla. Lisää veteraanitoiminnasta voit lukea veteraanit.fi 

Maanpuolustustahto

Korkea maanpuolustustahto on suomalaisen puolustuskyvyn kulmakivi. Sen ylläpidosta vastaavat osaltaan vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevät järjestöt. Suomen suurimpana maanpuolustusjärjestönä Reserviläisliitolla ja yhtenä sen jäsenenä Liperin Reserviläisillä on tässä työssä tärkeä rooli.

Erilainen maanpuolustustahdon ylläpitoon tähtäävä toiminta on Reserviläisliiton ja Liperin Reserviläisten yleisin toimintamuoto. Käytännössä työ pitää sisällään erilasta maanpuolustustahtoa ylläpitäviä ja edistäviä tapahtumia ja muita aatteellisia tilaisuuksia, kuten kunniavartioiden ja seppelaanlaskujen järjestämistä sekä yhteistyötä muiden reserviläisjärjestöjen kanssa. Liperin Reserviläiset ry on myös mukana useissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa Liperin ja Joensuun alueella, ja pyrkii siten vaikuttamaan edistävästi kansalaisten maanpuolustustahtoon.

Nuoret ja naiset

Osana maanpuolustustahdon edistämistä, Liperin Reserviläiset osallistuvat tilaisuuksien mukaan koko perheen tapahtumiin, oppilaitosten esittelypäiviin, nuorten tutustumistoimintaan ja muihin tilaisuuksiin. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta olemme olleet mukana mm. Pohjois-Karjalan yläkoulujen turvakursseilla, naisille suunnatuilla ampumakursseilla sekä ’Intti tutuksi’-tapahtumissa. Liperin Reserviläiset ry:n ollessa avoin maanpuolustusjärjestö, voivat kaikki 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset, miehet ja naiset, liittyä yhdistyksemme jäseneksi riippumatta siitä, onko henkilö suorittanut asepalvelusta vai ei.

Muu toiminta

Kaiken yllämainitun toiminnan ohella Liperin Reserviläiset ry järjestää erilaisia juhlia ja muita tapahtumia jäsenistölleen. Esimerkkeinä mainittakoon jokavuotiset joulutulet, kunniavartiot sekä syys- ja kevätkokoukset. Myös talkoohenkistä toimintaa järjestetään aika ajoin, esimerkiksi piha- ja lumitöiden muodossa.